Foireann na Scoile

Príomhoide: Múinteoir Ó Gallchóir

Naí. Bheaga: Múinteoir Uí Ghribín agus Múinteoir Yeboah

Naí. Mhóra: Múinteoir Ní Cába agus Múinteoir Uí Chathláin

Rang 1: Múinteoir Ní Channáin agus Múinteoir Nig Uinsean

Rang 2: Múinteoir Nic an Chloig agus Múinteoir Ní Dhonnghaile

Rang 3: Múinteoir Ó Máirtín agus Múinteoir Uí Chléire

Rang 4: Múinteoir Ní Shuibhne agus Múinteoir Mac Thaidhg

Rang 5: Múinteoir Ó Duinnchinn, Múinteoir Uí Néill

Rang 6: Múinteoir Uí Sheannáin

Tacaíocht Foghlama: Múinteoir Mhic Giolla Chomhaill, Múinteoir Nic Nia, Múinteoir Ó Donnghaile agus Múinteoir Nic Gabhann (Leasphríomhoide)

Rúnaí: Tracy

Cúntóirí Ranga: Ann, Catherine, Michelle, Claudine, Nuala agus Paula
 

Glantóirí: Deirdre, Sharon agus Susan