Foireann na Scoile

Príomhoide: Múinteoir Ó Gallchóir

Naí. Bheaga: Múinteoir Uí Ghribín agus Múinteoir Yeboah

Naí. Mhóra: Múinteoir Ní Cába agus Múinteoir Uí Sheanáin

Rang 1: Múinteoir Ní Chanáin agus Múinteoir Uí Neill

Rang 2: Múinteoir Uí Chathláin agus Múinteoir Ní Dhonnghaile

Rang 3: Múinteoir Ó Máirtín agus Múinteoir Uí Chléire

Rang 4: Múinteoir Nic Dhónaill agus Múinteoir Nic an Chloig

Rang 5: Múinteoir Ó Duinnchinn, Múinteoir de Burca

Rang 6: Múinteoir Nig Uinsean, Múinteoir Nic Nia

Tacaíocht Foghlama: Múinteoir Mhic Giolla Chomhaill, Múinteoir Ó Donnghaile agus Múinteoir Nic Gabhann (Leasphríomhoide)

Rúnaí: Tracy

Cúntóirí Ranga: Ann, Catherine, Michelle, Nuala, Lynn, Paula and Aimée

Glantóirí: Deirdre, Sharon agus Susan