Foireann na Scoile

Príomhoide: Múinteoir Ó Gallchóir

Naí. Bheaga: Múinteoir Ní Chanáin agus Múinteoir Yeboah

Naí. Mhóra:  Múinteoir Ní Dhufaigh agus Múinteoir Nic Mhanais

Rang 1: Múinteoir Nic Giolla  agus Múinteoir Uí Neill

Rang 2: Múinteoir Ní Cába agus Múinteoir Ní Dhonnghaile

Rang 3: Múinteoir Ó Máirtín agus Múinteoir Ní Ghallchóir

Rang 4: Múinteoir Nic Dhónaill agus Múinteoir Ó Conghaile

Rang 5: Múinteoir Ó Duinnchinn agus Múinteoir Uí Chathláin

Rang 6: Múinteoir Uí Sheanáin agus Múinteoir de Burca 

Tacaíocht Foghlama: Minteoir Uí Chléire (Leasphríomhoide), Múinteoir Mhic Giolla Chomhaill, Múinteoir Ó Donnghaile agus Múinteoir Mhic Chonraoi.

Rúnaí: Tracy

Classroom Assistants: Ann, Catherine, Michelle, Nuala, Lynn agus Paula.
 

Glantóirí: Deirdre, Sharon agus Susan