School Staff

Príomhoide: Múinteoir Ó Gallchóir

Naí. Bheaga: Múinteoir Uí Ghribín agus Múinteoir Yeboah

Naí. Mhóra: Múinteoir Ní Cába agus Múinteoir Uí Sheanáin

Rang 1:  Múinteoir Níc Canáin agus Múinteoir Uí Néill

Rang 2: Múinteoir Ní Dhonnghaile agus Múinteoir Uí Chathláin

Rang 3: Múinteoir Ó Mairtín agus Múinteoir Uí Chléire

Rang 4: Múinteoir Nic Dhónaill agus Múinteoir Nic an Chloig

Rang 5: Múinteoir Ó Duinnchinn agus Múinteoir de Burca

Rang 6: Múinteoir Nig Uinsean, Múinteoir Nic Nia

Learning Support: Múinteoir Mhic Giolla Chomhaill, Múinteoir Ó Donnghaile and Múinteoir Nic Gabhann (Leasphríomhoide)

Rúnaí: Tracy

Classroom Assistants: Ann, Catherine, Michelle, Nuala, Lynn, Paula and Aimée
 

Glantóirí: Deirdre, Sharon and Susan