School Staff

Príomhoide: Múinteoir Ó Gallchóir

Naí. Bheaga: Múinteoir Uí Ghribín agus Múinteoir Yeboah

Naí. Mhóra: Múinteoir Ní Cába agus Múinteoir Uí Chathláin

Rang 1:  Múinteoir Níc Canáin agus Múinteoir Nig Uinsean

Rang 2: Múinteoir Ní Dhonnghaile agus Múinteoir Nic an Chloig

Rang 3: Múinteoir Ó Mairtín agus Múinteoir Uí Chléire

Rang 4: Múinteoir Ní Shuibhne agus Múinteoir Mac Thaidhg

Rang 5: Múinteoir Ó Duinnchinn agus Múinteoir Uí Néill

Rang 6: Múinteoir Uí Sheannáin

Learning Support: Múinteoir Mhic Giolla Chomhaill, Múinteoir Keelan, Múinteoir Ó Donnghaile agus Múinteoir Nic Gabhann (Leasphríomhoide)

Rúnaí: Tracy

Classroom Assistants: Ann, Catherine, Michelle, Claudine, Nuala agus Paula
 

Glantóirí: Deirdre, Sharon agus Susan