School Staff

Príomhoide: Múinteoir Ó Gallchóir

Naí. Bheaga: Múinteoir Ní Chanáin agus Múinteoir Yeboah

Naí. Mhóra: Múinteoir Ní Cába agus Múinteoir Uí Sheanáin

Rang 1: Múinteoir Nic Giolla  agus Múinteoir Uí Neill

Rang 2: Múinteoir Uí Chathláin agus Múinteoir Ní Dhonnghaile

Rang 3: Múinteoir Ó Máirtín agus Múinteoir Nic an Chloig

Rang 4: Múinteoir Nic Dhónaill agus Múinteoir

Rang 5: Múinteoir Ó Duinnchinn, Múinteoir Nic Nia

Rang 6: Múinteoir Nig Uinsean, Múinteoir de Burca 

Tacaíocht Foghlama: Múinteoir Mhic Giolla Chomhaill, Múinteoir Ó Donnghaile, Minteoir Uí Chléire agus Múinteoir Nic Gabhann (Leasphríomhoide)

Rúnaí: Tracy

Classroom Assistants: Ann, Catherine, Michelle, Nuala, Lynn, Paula and Aimée
 

Glantóirí: Deirdre, Sharon and Susan