An nuacht is déanaí

Bhí na páistí I nGaelscoil Ultain ag foghlaim faoi chrainn an tseachtain seo. Rinne an dá Rang 6 tionscadal fosta. .
Gáirdín na scoile - School garden.
LAOCH AR LEITH AR LÁR  in ómós d’Ógie

Tá Ógie Ó Dufaigh faoi fhód inniu i gcreafóg chlochach Fhearnmhaí agus gadaíocht déanta ag an bhás ar mhac mácanta, ar dheartháir dílis, ar chara caoin, ar rógaire ró-gheanúil agus ar laoch ar leith.

Céad míle fáilte romhat

Céad mile failte romhat chuig suíomh idirlíon

Ghaelscoil Ultain

Is Gaelscoil muid a fhreastalaíonn ar bhuachaillí agus ar chailíní. 382 páiste a bhí cláraithe sa scoil i Meán Fómhair 2018.

Tá muid lonnaithe anois san fhoirgneamh úrnua a bhí tógtha dúinn ar láthair Bhearaic na hAirme, ar bhóthar Ard Mhaca

Cuireann muid romhainn an caighdeán is airde oideachais a chur ar fáil d’achan pháiste a bhíonn faoinár gcúram agus meas a mhúscailt sna páistí ar ár gcultúr Gaelach féin.

Coinneoidh an suíomh seo tuismitheoirí na scoile ar an eolas faoina bhfuil ag tarlú sa scoil agus beidh sé mar chuidiú fosta ag duine ar bith atá ag smaoineamh ar an ghaelscolaíocht dá bpáiste féin.

Bain sult as do chuairt!

Joe Ó Gallchóir
Príomhoide
Nollaig 2018