Foirm Iarratais

Próiséas Cláraithe

  • Seol ar aghaidh an fhoirm Iarratais Chláraithe chun na scoile.
  • Cinnteoidh an scoil, i scríbhinn, go bhfuarthas an fhoirm.
  • Cuirfear cuireadh chugat chuig Lá Oscailte na scoile i Mí Eanáir na bliana go bhfuil do pháiste le freastal ar an scoil.
  • Déanfaidh an Bord Bainistíochta áiteanna sa scoil a dháileadh de réir Polasaí um Ligean Isteach na scoile gach Márta.

Íoslódáil an Fhoirm D’iarratais Chláraithe.