Green Schools

Spórt is spraoi sa pháirc inniu
Bhí na páistí I nGaelscoil Ultain ag foghlaim faoi chrainn an tseachtain seo. Rinne an dá Rang 6 tionscadal fosta. .
Gáirdín na scoile - School garden.
Tá Gaelscoil Ultain ag obair go dícheallach leis an dara bhrat glas a fháil.

Tá na páistí seo buartha faoin athrú aeráide!
Ardaíodh an Brat Glas agus an Brat Ghníomhach don chéad uair ar an Aoine.
Bronnadh an Brat Glas ar Ghaelscoil Ultain inniu ag lá sultmhar in Ostán City North, Baile Ghormáin.
D'éirigh lenár n-iarratas at an Bhrat Glas.
Is fiú crann a chur!
Glantachán an Earraigh