Bord Bainistíochta

Bord Bainistíochta 2016-2019: 

Cathaoirleach: Brendán Ó Dufaigh

Rúnai: Joe Ó Gallchóir

Cisteoir: Eileen Nic Giolla Bheana

An tAthair Stephen Joyce

Paul Mac Giolla Bheiní

Sinéad Nig Uidhir

Éamonn Ó Ruanaí

Alison Mhic Giolla Chomhaill