Próiséas

Próiséas Clárucháin

  • Seol ar aghaidh Foirm Chlárucháin chun na scoile.
  • Cinnteoidh an scoil, i scríbhinn, go bhfuarthas an fhoirm.
  • Cuirfear cuireadh chugat chuig Lá Oscailte na scoile i Mí Eanair na bliana go bhfuil do pháiste le freastal ar an scoil.
  • Déanfaidh an Bord Bainistíochta na socruithe maidir le clárú i Mí Márta gach bliain de réir coinníolacha atá leagtha síos sa Pholasaí Clárúcháin.
  • Cuirfear na tuismitheoirí ar an eolas faoi na socruithe an mhí chéanna.