Clárucháin 2022-23

Glacfar le hiarratais don scoilbhliain 2022/23 le linn Mí Feabhra 2022.

Seo thíos ár bPolasaí Iontrála agus an Fógra maidir le Ligean Isteach don bhliain seo.

Tá an Fhoirm d’iarratas Cláraithe ar fáil anseo. Seol é chuig eolas@ultain.ie nó chuig An Príomhoide, Gaelscoil Ultain, Cnoc an Chonnaidh, Muineachán faoin 28 Feabhra 2022.

Foirm Iarratais

Breithneoidh Gaelscoil Ultain iarratais dhéanacha agus déanfaidh sí cinntí ina leith i gcomhréir le Beartas Iontrála na scoile.