Timetable

8:50am Doors OpenThe school does not take any responsibility for children on school grounds before 8:50am each morning. Junior Infants go to their classroom and the other children are supervised by teachers in the yard.Parents may escort children in Junior Infants to the classroom, all other children should assemble in the yard if at school before 9.00am or go to the classroom after that time. There is no need for parents to escort children other than Junior Infants to the classroom.After the first few days at school we advise to give the children the independence of making their own way to the classroom.

 

Ni ghlacann an scoil freagracht as páistí a bhíonn ar shuíomh na scoile roimh a 8:50 ar maidin. Osclaíonn doirse na scoile ar a 8:50. Bíonn múinteoir ar dualgas sa chlós agus i seomra na naíonán.

9.00am The bell rings and all children go to their classes
9.10am Classes beginIt is important that children are ready to begin work at 9.10am each dayTús leis na ranganna. Buaileann an chlog agus téann na páistí do dtí na seomraí ranga
11.10 – 11.20am BreakAm sosa sa chlós d’achan rang
11.20 – 11.35am Lunch for the Junior and Senior InfantsAm lóin do na Naíonáin Bheaga agus Mhóra
12:45 – 12.55pm Lunch for Ranganna 1-6Lón sa seomra ranga do na ranganna 1-6
12.55 – 1.20pm Play time for allAm súgartha sa chlós d’achan rang.
1:50pm Home time for the Infants Children are brought to the bottom of the ramp by the teachers. Am baile na naíonán. Tabharfaidh na múinteoirí na páistí go bun an rampa.
2:50pm Home time Home time for Rang 1 go 6 – Children travelling home by bus will walk to the ‘Bus Stop’ area to catch their bus. There will be teachers there to supervise. All other children should walk to the main door where their parents can collect them at the bottom of the ramp. Am baile do Ranganna 1 go 6. – Rachaidh na páistí atá ag dul abhaile ar bhus, go dtí stad an bhus. Rachaidh na paistí eile go dtí an príomh-doras agus baileoidh tuismitheoirí iad ag bun an rampa.