Procedure

Próiséas Clárucháin

  • Seol ar aghaidh Foirm Chlárucháin chun na scoile.
  • Cinnteoidh an scoil, i scríbhinn, go bhfuarthas an fhoirm.
  • Cuirfear cuireadh chugat chuig Lá Oscailte na scoile i Mi Feabhra na bliana go bhfuil do pháiste le freastal ar an scoil.
  • Déanfaidh an Bord Bainistíochta na socruithe maidir le clárú i Mí Márta gach bliain de réir coinníolacha atá leagtha síos sa Pholasaí Clárúcháin.
  • Cuirfear na tuismitheoirí ar an eolas faoi na socruithe an mhí chéanna.

Enrolment Procedure

  • Forward Registration Form to school
  • The school will confirm, in writing, the receipt of registration form
  • You will be invited to visit the school for our Open Day in February of the year your child is due to start school
  • The Board of Management will allocate places based on the criteria as set out in the Admissions/Enrolment policy each March
  • Accordingly we will place your enrolment application form on file and you will be notified in March of the year that your child is due to go to school if a place is available

Dialann Imeachtaí

No events to display.