Procedure

Próiséas Clárucháin

  • Seol ar aghaidh Foirm Chlárucháin chun na scoile.
  • Cinnteoidh an scoil, i scríbhinn, go bhfuarthas an fhoirm.
  • Cuirfear cuireadh chugat chuig Lá Oscailte na scoile i Mi Feabhra na bliana go bhfuil do pháiste le freastal ar an scoil.
  • Déanfaidh an Bord Bainistíochta na socruithe maidir le clárú i Mí Márta gach bliain de réir coinníolacha atá leagtha síos sa Pholasaí Clárúcháin.
  • Cuirfear na tuismitheoirí ar an eolas faoi na socruithe an mhí chéanna.

Enrolment Procedure

  • Forward Registration Form to school
  • The school will confirm, in writing, the receipt of registration form
  • You will be invited to visit the school for our Open Day in February of the year your child is due to start school
  • The Board of Management will allocate places based on the criteria as set out in the Admissions/Enrolment policy each March
  • Accordingly we will place your enrolment application form on file and you will be notified in March of the year that your child is due to go to school if a place is available

Dialann Imeachtaí

26 February 2018
Feis Fhilíochta …until 28 February 2018
6 March 2018
Mini 7's Buachaillí
Céad Fhaoistin 7:00pm - 8:00pm
13 March 2018
Mini 7's Cailíní
14 March 2018
Rásaíocht Tras Tíre
15 March 2018
Ceilí scoile sa Hillgrove 7in
16 March 2018
Féile Dramaíochta Mhuineacháin
19 March 2018
Scoil Dúnta
24 March 2018
Scoil Dúnta …until 8 April 2018
9 April 2018
Athoscailt na scoile
7 May 2018
Scoil Dúnta
12 May 2018
An Chéad Chomaoineach 11:00am - 12:30pm