Mission Statement

Ethos na Scoile

‘Carthanacht, Cultúr ‘s Léann’

Glacann muid leis go bhfuil muid ag iarraidh, ó thús, an caighdeán is airde oideachais a chur ar fáil d’achan pháiste a bhíonn faoinár gcúram. Tuigeann muid leis go bhfuil achan pháiste ina dhuine ar leith a bhfuil riachtanais agus buanna dá chuid féin aige agus is í ár mian í go sroichfeadh achan pháiste an pointe is airde léinn agus oideachais ‘s atá ar a chumas.

Ba mhaith linn fosta go mbeadh rud breise ag na scoláirí i.e. go dtiocfadh fás agus forbairt orthu mar dhaoine ‘fhad ‘s atá siad linn; go gcothófaí iontu tréithe daonna atá de dhíth orthu le go mbeadh meas ag daoine eile orthu agus acu féin, orthu féin.

Déantar iarracht seo a chur i gcrích trí atmaisféar críostúil, cáirdiúil, foscailte agus folláin a chothú ina mbíonn meas againn ar a chéile; trí éisteacht agus trí chaidreamh fhoscailte fríd an scoil – ach caitear a chuimhniú i gcónaí go bhfuil teorainneacha ann.

Tá meas mar chuid de dúshraith na scoile – meas ar a chéile, orthu féin, orainne mar mhúinteoirí agus ar dhaoine fásta i gcoitinne. ‘Siocair gur Gaelscoil atá ann, tá muid ag iarraidh meas eile a mhúscailt agus a bheathú sna páistí – meas ar ár gcultúr Gaelach féin. Trí shampla agus trí thaispeáint gur fiú na rudaí seo a chuirfear i gcrích na mianta seo. Bheadh muid ag dúil leis go mór go mbeadh ár scolairí bródúil as a scoil agus as a dteanga agus as a gcultúr agus go mbeadh an bród sin mar chuid den “oidhreacht” a thabharfadh siad leo fríd a saol.

Ó thaobh ghnáthshaol na scoile de, glacann na páistí iad féin le cúramaí go luath ar a n-aistear fríd na ranganna. Bíonn muid ag súil leis go mothóidh siad gur linn uilig an foirgneamh agus an timpeallacht agus go mothóidh siad ó seo go bhfuil freagracht orainn uilig i dtaobh na scoile. Ba mhaith linn go nglacfadh siad le freagracht agus go nglacfadh achan duine páirt ar a bhealach féin i saol na scoile mar chuid dá fhorbairt phearsanta. Ba mhaith linn iad a ghríosadh chuig co-oibriú ar shon an iomláin, chuig saothrú ar shon feabhais agus chuig aimsiú agus úsáid a mbuanna.

Mission Statement

Our intention is to provide each child in our care with the highest level of education possible in a safe and stimulating environment. In striving to achieve this aim we take care to recognise that each child is unique with different specialities, talents and needs.  Our aim is to challenge all our pupils to achieve the highest level of learning and education possible for them.

We also hope to give our children more than solely an academic education.  We hope to aid their overall development and help them mature as independent thinkers and workers and to develop all the traits that will strengthen their self-respect.

We try to achieve these aims by creating a healthy, safe, friendly, open and Christian atmosphere within the school, where respect for others is paramount and where listening and openness are essential.  We never forget the balance that is necessary for maintaining healthy relationships.

Respect is at the heart of our school’s life; respect for each other, respect for teachers and for adults in general and self-respect.  As a Gaelscoil, we also endeavour to instil in the children a respect for our unique national culture.  We try to achieve this through example and by allowing the children to experience as many aspects as possible of their heritage in as pleasant and enjoyable a way as we can.  We would sincerely hope that our pupils would be proud of their school, of their language and of their culture and that this pride would remain with them throughout their school lives and beyond.

Children are encouraged to accept responsibility as they pass through the school.  We try to allow them feel that the school belongs to all of us and that we are all responsible for it.  We expect all the children to play a part in creating a good school atmosphere.

We sincerely hope that they will strive to co-operate for the good of the whole school while discovering and utilising their unique talents.

Dialann Imeachtaí

No events to display.