History

CÚLRA na SCOILE

Rinneadh iarratas chuig an Roinn Oideachais i dtús na bliana 1986 ar  ghaelscoil a bhunú i mbaile Mhuineacháin. Níor cheadaigh an Roinn Oideachais scoil neamhspleach a bhunú ach cuireadh tús le sruth lán-ghaelach i Scoil Mhuire, Muineachán i Meán Fómhair 1986. Bhí sé lonnaithe i dTeach na mBraithre in aice na scoile agus bhí triúr páiste ‘s fiche ann an chéad bhliain.

Lean an Sruth ar aghaidh ar feadh trí bliana agus i 1989 thug an Roinn Oideachais aitheantas mar scoil neamhspleach di agus d’fhreastail na chéad pháistí ar Ghaelscoil Ultain i Meán Fómhair 1989. Rinne an tOirmhíneach an Dr. Seosamh Ó Dufaigh, Easpag Chlochair, an scoil a choisreacadh agus a oscailt go hoifigiúil i Mí Béaltaine 1990.

D’fhan muid ansin ar an chnoc go dtí gur tógadh an scoil nua ar Bhóthar Ard Mhaca. Bhog an scoil go dtí an fhoirgneamh nua i Mí Feabhra 2013.

Is scoil pharóiste í Gaelscoil Ultain agus is é an tEaspag Liam S. MacDaid patrún na scoile. Is iad Príomhoide agus Bord Bainistíochta na scoile atá freagrach as a reachtáil. Freastalaíonn idir bhuachaillí agus chailíní ó Naíonáin Bheaga go dtí Rang 6 ar an scoil.

Múintear na hábhair scoile uilig, taobh amuigh den Bhéarla, tré mheán na Gaeilge. Nuair a thagann na páistí ar scoil don chéad uair ní labhraíonn na múinteoirí ach Gaeilge leo; ní fada go dtuigeann siad an teanga agus, diaidh ar ndiaidh, tosaíonn siad a labhairt. Is i an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile agus ní usáidtear ach Gaeilge sa scoil agus i dtimpeallacht na scoile.

Cuirtear béim faoi leith ar an chultúr Ghaelach ina iomláine agus cothaítear sna páistí meas don cheol, don damhsa agus do na cluichí Gaelacha.

Tugtar an méid céanna ama don Bhéarla i nGaelscoil Ultain agus a tugtar dó i ngach scoil eile. Tá áit tábhachtach fosta ag an Teagasc Críostaí ar chlár na scoile agus déantar na páistí réidh don Chéad Chomaoineach agus don Choineartú nuair a bhíonn siad sna ranganna cuí.

Tá níos mó ná 150 gaelscoil sa tír uilig agus tá aitheantas iomlán acu ón Roinn Oideachais. Tugtar múinteoir sa bhreis agus deontas de 50% sa bhreis do Ghaelscoileanna thar scoileanna eile.

Bunaíodh meánscoil lán Ghaelach, Coláiste Oiriall, i Muineachán i 2004.

 

Gaelscoil Ultain – A Brief History

Following an application in early 1986 to set up an All-Irish Primary School in Monaghan town the Department of Education authorised an all-Irish stream as part of St. Mary’s Boys National School. The first class of 23 children was based in the old Brothers’ House adjacent to the St. Mary’s building and commenced in September 1986.

The all-Irish stream, Sruth Ultain, continued for three years and in 1989, the Department sanctioned an independent school, Gaelscoil Ultain. The school has since been situated in the Old Brothers’ School and was blessed by His Eminence, Dr. Joseph Duffy, Bishop of Clogher, in May 1990.

The school remained on the hill for many years until the new school was built on the site of the old army barracks on the Armagh road. We moved to our new home in February 2013.   

Bishop Liam S. MacDaid is the patron of the school. It is a parish school and like any other school, it is the principal and the Board of Management who are responsible for its day to day running.

Gaelscoil Ultain is a co-educational school providing for the educational needs of boys and girls from Junior Infants through to Rang 6.

All school subjects, with the exception of English, are taught through the medium of Irish. English is given exactly the same amount of teaching time as in any other primary school in Ireland.

Irish is the primary language of communication within the school. When children begin school the teachers speak only Irish to them. Within a short space of time children understand the language and before long and in the most natural way possible become bilingual.

All areas of our Irish culture are treated with special regard within the school and we endeavour to instil in the children a love for our music, dance and games.

Religion and its teaching are integral parts of our school life and the children are prepared for First Holy Communion and for Confirmation.

There are now more than 150 All-Irish schools in Ireland with full recognition from the Department of Education. Gaelscoileanna are allocated an extra teacher and a higher capitation grant than an equivalent English medium school.

An all-Irish Secondary School, Coláiste Oiriall, was established in Monaghan Town in 2004.

Dialann Imeachtaí

No events to display.