Focal ón Phríomhoide

Céad mile failte romhat chuig suíomh idirlíon Ghaelscoil Ultain.

Is Gaelscoil muid a fhreastalaíonn ar bhuachaillí agus ar chailíní. 336 páiste a bhí cláraithe sa scoil i Meán Fómhair 2015.

Tá muid lonnaithe anois san fhoirgneamh úrnua a bhí tógtha dúinn ar láthair Bhearaic na hAirme, ar bhóthar Ard Mhaca

Cuireann muid romhainn an caighdeán is airde oideachais a chur ar fáil d’achan pháiste a bhíonn faoinár gcúram agus meas a mhúscailt sna páistí ar ár gcultúr Gaelach féin.

Coinneoidh an suíomh seo tuismitheoirí na scoile ar an eolas faoina bhfuil ag tarlú sa scoil agus beidh sé mar chuidiú fosta ag duine ar bith atá ag smaoineamh ar an ghaelscolaíocht dá bpáiste féin.

Bain sult as do chuairt!

Welcome to Gaelscoil Ultain’s website

Gaelscoil Ultain is a co-educational school providing for the educational needs of boys and girls from Junior Infants to Rang 6. There were 336 pupils on roll in September 2015.

We are now situated in the purpose built building for Gaelscoil Ultain on the site of the Old Army Barracks on the Armagh Road.

We provide each child in our care with the highest level of education possible and we endeavour to instil in the children a love for our unique national culture.

This website will keep our parents informed and will also help any parent who is considering sending their child to a Gaelscoil.

Enjoy your visit!

Joe Ó Gallchóir
Príomhoide
Nollaig 2015

Dialann Imeachtaí

4 June 2018
Scoil Dúnta
8 June 2018
Scoil Dúnta …until 14 August 2018
13 June 2018
Ceolchoirm scoile 7:30in …until 14 June 2018
15 June 2018
Barbecue scoile - 11rn
18 June 2018
Turas scoile Rang
Cruinniú Tuistmitheoirí na Naíonáin
22 June 2018
Scoil ag dúnadh @ 12:00 12:00pm - 3:00pm
29 August 2018
scoil ag oscailt 9:00rn 9:00am - 9:30am
29 October 2018
scoil dúnta …until 2 November 2018
24 December 2018
Scoil Dúnta …until 6 January 2019
7 January 2019
scoil ag oscailt 9:00am - 9:30am
21 February 2019
scoil dúnta …until 22 February 2019